HOME  |  Inwoners  |  Overzicht producten en diensten  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Voor bepaalde werkzaamheden of handelingen hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen, verbouwen, slopen of iets anders wilt veranderen.

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt dan ook meteen de vergunning aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  U hebt misschien een omgevingsvergunning nodig voor de volgende handelingen:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis)
  • het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht
  • brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg
  • het plaatsen van een alarminstallatie op een bedrijfspand of huis
  • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord)
  • het kappen van een boom of weghalen van een houtopstand
  • gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan
  • het belasten van het milieu

  Soms hebt u voor uw handelingen een andere vergunning nodig. Zoals een watervergunning of evenementenvergunning.

 • Wat moet ik doen?

  Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

 • Achtergrond

  Gewone aanvraag

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Ingewikkelde aanvraag

  Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

  De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Contact

  Heeft u een vraag of een opmerking over dit product? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum (KCC). Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via nummer 14 0182, maar u kunt ook gebruik maken van het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.